phân tích DAĐT Căn hộ Gold Tower

Căn hộ Gold Tower thực chất khi lập dự án ban cần nên lượt bới những vấn đề về công cụ dụng. Vì khi lập Căn hộ Gold Tower dùng từ chung là chi phí trang thiết bị tức là phần máy móc và các công cụ dụng cụ như Căn hộ Gold Tower đã kê khai. Vì nếu Căn hộ Gold Tower kê khai vào dự án thì sẽ làm bản tính toán dự án rắc rối thêm. những chi phí đó bản có thể ước lượng khi lập dự án. đối với dự án khách sạn, nhà nghỉ cao cấp mà không kê các khoản chi phí này cụ thể thì không thể tính toán chính xác hiệu quả được bởi nó chiếm một tỷ lệ khá lớn trong chi phí hoạt động của dự án. còn thế nào là công cụ, dụng cụ thì xem quy định khấu hao, quy định về thuế TNDN. Theo mình về công cụ dụng cụ trong dụ án đầu tu:
Ví dụ Căn hộ Gold Tower nêu về dụ án khách sạn: Có nói đến phần chi phí công cụ, dụng cụ chăn, ga , gối đệm: Theo mình : Chăn, ga, gối đệm , máy hút bụi… chỉ là công cụ dụng cụ ( vì có số tiền duói 10 triệu đồng và thời gian sủ dụng ngắn). Khi thẩm định dụ án không thể đua vào tổng múc đầu tu dụ án được nghĩa là không đua vào chi phí thiết bị. Mà chúng ta chỉ coi là phần công cụ, dụng cụ phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh hàng năm của đời du án ( việc phân bổ 01 năm hay 2, 3 năm tùy thuộc DN và thuòng nhu tại cơ quan mình chỉ phân bổ 01 đến 02 năm hoạt động. vấn đề là DA khách sạn thì các khoản chi phí chăn ga gối đệm nếu chỉ tính cho 01 bộ thì ít nhưng nếu tính cho cả cái khách sạn hàng trăm phòng thì lên đến cả tỉ chứ không ít, chưa kể các chi phí đi hoạt động chi cho nó hàng năm cũng không kém. do vậy phải có tính toán cụ thể các chi phí này thì mới phân tích dự án khách sạn chuẩn được. mặt khác nó thuộc chi phí mua sắm ban đầu của dự án, nếu không đưa vào thì xây xong cái khách sạn lấy tiền đâu mà mua?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *