Chủ đầu tư nghiệm thu dự án đầu tư và thiết kế cơ sở Gold Tower 275 Nguyễn Trãi

Gold Tower 275 Nguyễn Trãi Không có văn bản nào quy định cụ thể về vấn đề này.
Tuy nhiên theo Gold Tower 275 Nguyễn Trãi nghĩ khi chủ đầu tư thuê 1 đơn vị tư vấn lập  (trong đó có lập thiết kế cơ sở), điều này phải được thể hiện bằng hợp đồng xây dựng. Vì vậy đương nhiên giữa 2 chủ thể hợp đồng khi hoàn thành nghĩa vụ đối với nhau thì phải có nghiệm thu sản phẩm để làm cơ sở thanh quyết toán theo hợp đồng đã ký do đó chủ đầu tư bao giờ cũng phải nghiệm thu sản phẩm lập dự án đầu tư. (Điều này quy định trong TT06/2007/TT-BXD hướng dẫn về hợp đồng xây dựng: trong hồ sơ thanh toán phải có các loại biên bản nghiệm thu…). Gold Tower 275 Nguyễn Trãi thấy các anh tranh luận đều có ý kiến đúng riêng của mình. Theo ý của Gold Tower 275 Nguyễn Trãi thì tôi nhất trí là phải tiến hành nghiệm thu để có cơ sở cho thanh toán sau này, nhưng vấn đề là Chủ đầu tư nghiệm thu trước khi trình phê duyệt hay sau khi phê duyệt thì đều có lý do của nó:
– Khi chủ đầu tư thuê tư vấn thiết kế dự án (trong đó thuê cả lập Thiết kế cơ sở), đây là bước trước khi cấp quyết định đầu tư phê duyệt dự án nên thường là Chủ đầu tư sẽ tiến hành nghiệm thu sau khi được phê duyệt dự án. Điều này xuất phát từ lý do ở bước này Chủ đầu tư chưa thuê tư vấn QLDA nên chưa có năng lực để kết luận (Đã được quy định tại Nghị định số 49/2008/NĐ-CP)
– Sở dĩ Thông tư 06/2007/TT-BXD và nghi định 209/2004/NĐ-CP Chủ đầu tư có ký biên bản nghiệm thu là do khi thi công Chủ đầu tư thường có bộ phận tư vấn giám sát trợ giúp về chuyên môn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *